Tuesday, 20 March 2012


DIMAC merupakan sebuah persatuan khusus bagi pelajar-pelajar di Program Da'wah dan Pengurusan Islam, Universiti Sains Islam Malaysia. 

OBJEKTIF DIMAC:

PERTAMA
 Menjadi badan perhubungan pelajar yang efektif, proaktif dan inovatif dalam memperjuangkan isu-isu mahasiswa.

KEDUA
 Membantu mahasiswa Dakwah dan Pengurusan Islam dalam aspek akademik dan kebajikan.

KETIGA
 Sebagai platform dalam mengukuhkan silaturrahim dan perpaduan dikalangan mahasiswa Dakwah dan    Pengurusan Islam, FKP dan USIM amnya.

MISI:

Menyuburkan jati diri pelajar dakwah yang unggul dan professional secara istiqamah dan berhikmah.

VISI:

Ke arah membentuk generasi harapan islam yang teguh dalam melaksanakan Amar Maaruf dan Nahi Mungkar selaras dengan cita-cita da’ie.

MOTO:

EFEKTIF, PROAKTIF DAN INOVATIF
Next
Newer Post
Previous
This is the last post.

0 comments: